023 7114630 023 7114630

ARBO

Mede-
zeggenschap

Human
Resource

tri-plus adviseert en ondersteunt al 15 jaar bij de ontwikkeling van organisaties op het gebied van arbeidsomstandigheden, medezeggenschap en human resource management. Betrokkenheid vergroten en draagvlak creëren staat centraal in onze aanpak, waarbij we kennisuitwisseling combineren met het versterken van de competenties van medewerkers.

Wij streven naar duurzame arbeidsorganisaties, waar medewerkers veilig en met plezier werken. Dit leidt tot vergroting van effectiviteit en slagvaardigheid van uw organisatie. Ondersteuning wordt geboden door onderzoek, advies en training. We maken daarbij gebruik van innovatieve toepassingen, zoals webbased surveys en e-learnings.

We bouwen samen met u aan betrouwbare interne netwerken en nodigen u uit om te verkennen hoe er buiten uw organisatie wordt gewerkt. Vertrekpunt is altijd de actuele praktijk van uw organisatie.

Ieder aandachtsgebied wordt aangestuurd door een manager met ruime ervaring op het gebied van Arbo, Medezeggenschap en/of HR. 

ARBO

Veilig en gezond en duurzaam werken zit niet in dikke beleidsnota’s en lijvige RI&E-rapporten.

Voor ons staan verbinding, beweging en draagvlak voorop.

Wij zetten in op de betrokkenheid van medewerkers op alle niveaus. Deze aanpak leidt tot concrete verbeteringen, het schept ruimte voor open discussies. Dat komt terug in onze aanpak van de RI&E, in de arbo-opleidingen die we verzorgen en in de manier waarop we u helpen een aansprekend arbobeleid te ontwikkelen dat echt bijdraagt aan veilig en gezond werken.

 

Mede-
zeggenschap

MZ-plus: De meerwaarde van medezeggenschap

De ondernemingsraad heeft een rijke traditie, gestoeld op stevige, in de WOR vastgelegde bevoegdheden. Heeft die rijkdom veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de onderneming?
Vraag je het de bestuurders en de achterban, dan ontkom je niet aan de indruk dat het beter, effectiever en invloedrijker kan. De OR kan de ideevorming rond de toekomst mede bepalen, bijdragen aan de ontwikkeling en groei van de organisatie en een belangrijke verbindende rol spelen. Kortom: De OR heeft toegevoegde waarde. 

Wij ondersteunen de ontwikkeling van uw ondernemingsraad met trainingen, begeleiding en advies naar een adviesteam met meerwaarde.

Human
Resource

Op het brede terrein van Human Resources zijn wij resultaatgericht en als organisatie betrokken. Wij analyseren de situatie en komen vanuit onze expertise met kwalitatieve en pragmatische maatwerkoplossingen, gericht op een duurzaam resultaat.